Sperm Yoksa (Azoospermia)

Sperm Yoksa (Azoospermia)

Dışarı çıkan spermin hiç olmadığı durumlarda birkaç olasılık mevcuttur. Ya kanallardaki bir tıkanıklığa bağlı olarak sperm dışarı çıkamıyor, kapalı yerin arkasında birikiyordur. Ki bu durumda Kanaldan (PESA) veya testisten iğne ile çekilerek (TESA) yada parça alınarak (TESE) bu parçalarda sperm bulunur ve yumurtaya enjekte edilerek mikroenjeksiyon işlemi yapılır. Testis veya ksperm kanalından bulunan spermlerin yumurtayı dölleme ve gebelik şansları, ejekülat spermininkine son derece yakındır.

 

İkinci olarak sperm üretimi çok çok azdır. Sadece sınırlı sayıda tübülde üretim vardır ve  dışarı çıkacak kadar bir sayıya ulaşamıyordur. Bu hastalarda TESE  işlemi ile sperm bulunup yumurtalar döllenir.

Son seçenek ise,  testiste hiç sperm ve sperm kök hücresinin olmadığı durumdur ki, bu hastalarda Tüp Bebek-Mikro Enjeksiyon tedavilerini uygulamak mümkün değildir