Preimplantasyon Genetik Tanı (PGD)

Preimplantasyon Genetik Tanı (PGD)
Tüp Bebek  sırasında, iyi gelişim gösteren embriyoların genetik yöntemler ile analiz edilmesidir.

Teknik bugün için hem kromozomal hem de tek gen hastalıklarının tanısı ve embriyolarda HLA tiplemesi amacı ile kullanılılacak seviyeye gelmiştir.

 

Klasik PGD de FISH yardımı ile belirli sayıdaki kromozoma bakılabilirken, Son yıllarda CGH yöntemi geliştirilerek 24 saat içinde tüm kromozomlar için sonuç alınabilmektedir.

 

Preimplantasyon Genetik Tanı, oluşmuş bir hastalıklı gebeliğin büyüdükten sonra sonlandırılmasını önlediğinden, özellikle ailenin psikolojik sorunlar yaşamasının önüne geçmektedir.  Talassemi, lösemi ve immün yetmezlik gibi bazı hastalıklarda hasta bireye uygun HLA yapısındaki embriyoların transferi ile aile içi donör elde edilerek kemik iliği nakli yapılabilmekte ve hasta bireyin tedavisi sağlanabilmektedir