Lenfosit Aşısı

Lenfosit Aşısı
Lenfositler kanda bulunan bir cins beyaz kürelerdir. Bakteri, virüs gibi yabancılarla savaşmak üzere yapılandırılmışlardır.

Lenfositler kanda bulunan bir cins beyaz kürelerdir. Bakteri, virüs gibi yabancılarla savaşmak üzere yapılandırılmışlardır. Normalde bebeği yabancı gibi görüp ona saldırmazlar. Fakat bazı hanımlarda lenfositler oranlarını değiştirir, fonksiyonlarını şaşırır ve embryoyu düşman gibi görmeye başlar. Embryoya karşı salgılar üretip, ona saldırmaya başlarlar. Zira embryo anne ile babanın ortak ürünüdür. Babadan gelen yarı, anneye yabancıdır. Bu nedenle tekrarlayan gebelik kayıplarında, tutunmanın sorunlu olduğu durumlarda, annede babanın hücrelerine karşı alerjik diyebileceğimiz bir red reaksiyonu olabileceği düşünülmektedir. Aynı zamanda kabullenme için çalışan sistemde de yetersizlik olabilmektedir.

Lenfosit Aşısı Nedir, Ne Amaçla Kullanılır?

Bu reaksiyonları bastırmak için, babadan alınan kanın lenfositleri ayrıştırılır, İnaktive edilerek cilt altından anneye aşı olarak verilir. Vakanın durumuna göre, gebelik öncesi 1 ay arayla 2 veya 3 defa, gebelikten sonra da 1 ay arayla 2 veya 3 defa uygulanmaktadır.