Kanda Pıhtılaşma

Kanda Pıhtılaşma
Gebelikte kanın koyulaştığı ve damar tıkanıklığına yatkınlık oluştuğu bilinen bir gerçektir. Fakat bu durum bazı kadınlarda daha fazla olmaktadır. Kandaki pıhtılaşma, bebeğin beslenmesini, büyümesini hatta ilk başta tutunmasını etkilemektedir.

Fosfolipidler hücre zarında bulunurlar ve vücut bunlara karşı antikor (bir tür salgı) oluşturduğunda, beyaz küre toplanma ve saldırma istekleri artar, damar tıkanıklığına yatkınlık oluşur.

 

Gebelik oluşmayan Tüp Bebek tedavilerinde, tekrarlayan düşüklerde, endometriosiste, hücre doku hasarıyla giden bazı durumlarda Fosfolipid antikorlarına daha fazla rastlanmaktadır. Lupus Antikoagülan Antikoru ilk keşfedilen antikorlardandır. Kanda bulunuyor olması kadının Lupus hastası olduğu anlamına gelmez. Fakat embryonun tutunmasında problem yaratacaktır. Benzer Şekilde Antikardiolipin antikor da kanda pıhtılaşmayı arttıran bir salgıdır.

Bazı gen bölgesi değişiklikleri de pıhtılaşmaya yatkınlık yapmaktadır: Faktör V Leiden, F II (Protrombin), MTHFR 677,  MTHFR 1298 gen bölgelerindeki değişiklikler buna örnektir. En sık görülen Faktör V mutasyonudur.

 

Kanda pıhtılaşmaya yatkınlık olduğu tespit edildiğinde,  Aspirin ve/veya cilt altı kan sulandırıcı iğnelerin %70 e yakın oranda bebek sahibi olmayı sağladığı gösterilmiştir.