Op. Dr. Gurur Polat

Op. Dr. Gurur Polat
Özgeçmiş
 • Doğum Tarihi:
26-01-1965 Edirne
 • İlk ve Orta Öğretim:
Namık Kemal İlk ve Orta Okulu (birincilikle)
 • Lise:
Ankara Fen Lisesi (1980-1982)
 • Üniversite:
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (1982-1989)
 • Uzmanlık:
Erciyes Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD (1990-1994)
 • Yabancı Dil:
İngilizce
Çalıştığı Kuruluşlar:

 • Ankara Zübeyde Hanım Doğumevi (1994-1995)
 • Sevgi Hastanesi IVF Merkezi (1996- 1999)
 • City Hospital IVF Merkezi Tıbbi Direktör (1999-2006)
 • Kavaklıdere Nisan IVF Merkezi Tıbbi Direktör (2006-2008)
 • Medicana Int. Hospital Ankara IVF Merkezi Tıbbi Direktör (2009)
 • Bayındır Hastanesi Kadın Doğum Bölümü (2010)
 • Ankalife IVF Merkezi Başhekim (2010-2015)
 • Polat Klinik (2015-
 • Yaşam Bankası Kordon Kanı Merkezi AR-GE Direktörü (2002-2021)
 • GLG Council Danışmanı (2012-
Eğitim ve Kurslar:

 • 1996 İngiltere, University of Oxford, klinik infertilite.
 • 1996 İngiltere, University College London, klinik infertilite.
 • 1998 USA, The New York Hospital Cornell Medical Center, klinik infertilite ve reprodüktif endokrinoloji.
 • 2000 USA, Utah USU Biotechnology Center, Genetically Engineering and Cloning Animals.
 • 2000 Türkiye, Ankara Embryo freezing workshop
 • 2001 Belçika, Leuven Laparoskopi kursu
 • 2002 Belçika, Genk Instutite Over Freezing-Invitro maturation Kursu
 • 2002 Belçika, Genk Instutite ICSI Kursu
 • 2003 USA, Wisconsin Wicell Tec. Human Stem Cell, Culture and Freezing
 • 2003 Türkiye, TÜBİTAK MOM Kampüsü, Transgenik Hayvan Üretiminde Kullanılan Yöntemler Uygulamalı Eğitim Kursu.
 • 2004 Fransa, Hopital Saint-Louis, Unite de Therapie Cellulaire et de Clinique Transfusionnelle, Quality Control and Production of Cord Blood Units.
 • 2005 USA, Johns Hopkins University, Human Embryonic Stem Cell Culture Techniques.
 • 2006 İran, Royan Institute, Research, Training, and Knowledge Transfer Opportunities in Human Embryonic Stem Cells
Ödül ve Burslar:

 • 1981 TÜBİTAK eğitim bursu
 • 1983 Sabancı eğitim bursu.
 • 2002 TİVAK Birincilik Ödülü ‘Formation of Vessel-Like Structures from Human Embryonic Stem Cells in Culture’
Eğiticilik:

 • 1998-1999 Yardımcı Üreme Teknikleri Kursu. Sevgi Hastanesi IVF Merkezi, Ankara.
 • 2002-2013 Cinsel Gelişim ve Buluğ Çağı dersleri. TED Ankara Koleji, Ankara.
 • 2004 ‘Stem Cell Culture. Course on Basic Laboratory Techniques and Protocols in Human Embryology. XI. TİVAK & I. Turkish – French Congress of Reproductive Medicine & Infertility, Ankara.

Gurur Polat kimdir ?

Tüp Bebek Tedavisinde Uzman Deneyimi

Türkçe Kongre Bildirileri :

 • 1. C.Tüzün, N.Danışman, S.Kahraman, A.Z.Işık, K.Vicdan, G.Polat, O.D.Özgün, K.Biberoğlu. (1996). Kromozom anomalilerin amniyotik sıvı hücre kültürü metodu ile prenatal tanısı. I. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Antalya, Türkiye
 • 2. Kahraman S., Polat G, Işık A.Z. Vicdan K, Özgün O.D., Taşdemir I., Taşdemir M., Biberoğlu K. (1996) Embriyo transferini takiben transfer kateterinden izole edilen mikroorganizmalar ve gebelik oluşumuna etkileri. I. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Antalya, Türkiye.
 • 3. S.Kahraman, S.Özden, G.Polat, O.D. Özgün, E.Sözen, T.Özbiçer, K.Dirican, S.Özgür, K.Biberoğlu (1997). Ejakulatında total immotil veya initially immotil spermleri olan erkeklerin, testis ve ejakulat spermleri kullanılarak yapılan intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu fertilizasyon oranları. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi.2-5 Nisan, İstanbul, Türkiye.
 • 4.G.Polat, S.Kahraman, C.Akarasu, T.Özbiçer, L.Doğan, S.Özden. (1997). İntrasitoplazmik sperm inlecsiyonu uygulanan ve gebelik elde edilemeyen polikistik over sendromlu (PCOS) ve PCO benzeri (PCO like) vakalarda ovulasyon indüksiyonu bulguları, fertilizasyon, klivaj oranları ve elde edilen embryo grade’leri. III. Ulusal Menepoz – Osteoporoz Reprodüktif Tıp Kongresi. 24-28 Eylül, Antalya, Türkiye.
 • 5. S.Kahraman, G.Polat, T.Özbiçer, O.Kanyılmaz, L.Doğan. (1997) Yardımcı üreme teknikleri ile elde edilen morfolojik defektli çok koyu renkli oositlerin fertilizasyon ve gebelik üzerine etkisi. III. Ulusal Menepoz – Osteoporoz Reprodüktif Tıp Kongresi. 24-28 Eylül, Antalya, Türkiye.
 • 6. C. Tüzün, S.Kahraman, G.Polat, M. Şamlı, M. Başar, OD Özgün. (1997) Azospermisi veya ağır oligoastenoteratospermisi olan erkeklerde mitotik kromozom anomalisi sıklığı. III. Ulusal Menepoz – Osteoporoz Reprodüktif Tıp Kongresi. 24-28 Eylül, Antalya, Türkiye.
 • 7. S.Kahraman, C. Tüzün, C. Akarsu, G. Polat, O.D.Özgün, S. Özden, K.Biberoğlu (1997). Azoospermisi veya ağır oligoasthenoteratospermisi olan erkeklerde kromozomal anomali sıklığı. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 2-5 Nisan, İstanbul.
 • 8. S.Kahraman, C.Akarsu, G. Polat, E. Sözen, O.D.Özgün, K. Dirican, T. Özbiçer, S. Özden, M. Şamlı, K.Biberoğlu (1997). Testiküler raund ve elongated spermatid kullanılan mikroenjeksiyon sikluslarında fertilizasyon ve gebelik oranları. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 2-5 Nisan, İstanbul.
 • 9. S.Kahraman, S. Özden, G. Polat, E. Sözen, O.D.Özgün, T. Özbiçer, K. Dirican, S. Özgür, K.Biberoğlu (1997). Ejekülatında total veya initially immotil spermi bulunan vakaların intrasitoplazmik sperm injeksiyonu için kullanılacak testiküler ve ejekülat sperm vitalitelerinin karşılaştırılması. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 2-5 Nisan, İstanbul.
 • 10. S.Kahraman, C.Akarsu, G. Polat, E. Sözen, O.D.Özgün, T. Özbiçer, K. Dirican, S. Özden, M. Şamlı, K.Biberoğlu (1997). Testiküler late spermatidlerin intrasitoplazmik enjeksiyonuyla elde edilen ilk ikiz ve üçüz gebelikler. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 2-5 Nisan, İstanbul.
 • 11.G.Polat, S.Kahraman, E.Sözen, T.Özbiçer, B.Özden, O.D.Özgün, C.Akarsu, S.Özden, K.Biberoğlu. (1997). Embriyo dondurma-çözme işlemleri sonrasında viabilite, klivaj ve gebelik oranları; ilk sonuçlar. I. Uluslararası. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi.16-20 Mayıs, Antalya, Türkiye.
 • 12. C. Tüzün, S.Kahraman, E.Sözen, G. Polat, B.Özden, T. Özbiçer, (1997). Preimplantasyon embryosunda gonozomal kromozomların Fluorescence ın Sıtu Hybridization (FISH) metodu ile değerlendirilmesi. I. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 16-20 Mayıs, Antalya, Türkiye.
 • 13. C.Akarsu, S.kahraman, M.Şamlı, T.Evrenkaya, G.Polat, K.Dirican, K.Biberoğlu. (1997) Testiküler sperm ekstraksiyonu ile sperm elde edilemeyen non-obstrüktif azoospermik olgularda eş zamanlı testis biyopsisi testisin tüm histopatolojik durumunu yansıtır mı? I. Uluslararası. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi.16-20 Mayıs, Antalya, Türkiye.
 • 14. S.Kahraman, G. Polat, C. Tüzün, K. Dirican, M.Uluğ, G.Cengiz (1997). Pin head megalohead veya multiple kuyruklu şiddetli morfolojik anomalili spermatozoalar ile fertilizasyon: muhtemel hiperhaploid sperm örnekleri. I. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 16-20 Mayıs, Antalya, Türkiye.
 • 15.G.Polat, S.Kahraman, C.Akarsu, E.Sözen, T.Özbiçer, B.Özden. (1997) Yardımcı üreme teknikleri programında assisted hatching (AHA) ve extra-cellular fragmanların uzaklaştırılması işlemlerinin implantasyon ve gebelik oranları ile ilişkisi. I. Uluslararası. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi.16-20 Mayıs, Antalya, Türkiye.
 • 16. S.Kahraman, Ö.Taşkın, G.Polat, C.Akarsu, S.Özden. (1998) Yardımcı Üreme Tekniklerindeki (ART) süperovulasyonda folikül stimüle edici hormon (FSH) kullanımı ile insan menapozal gonadotropinlerine (HMG) göre daha düşük abortus hızları saptanmıştır. İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel Tanı ve Tedavi Kursu VI. 30 Ekim-1 Kasım, Ankara.
 • 17. S.Kahraman, Ö.Taşkın, G.Polat, C.Akarsu, S.Özden. (1998) Folikül Stimülan Hormon (FSH) ile süperovulasyon sonrasında oluşan koyu stoplazmalı oositlerin intra sitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) sonuçları. İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel Tanı ve Tedavi Kursu VI. 30 Ekim-1 Kasım, Ankara.
 • 18. S.Kahraman, Ö.Taşkın, G.Polat, C. Akarsu, S.Özden. (1998) Non-obstrüktif azoospermisi (NOA) olan hastalarda, intra sitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) için yapılan TESE işlemi sırasında histopatolojik olarak değerlendirilen tek örnek, tüm histopatolojiyi ne kadar yansıtır? . İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel Tanı ve Tedavi Kursu VI. 30 Ekim-1 Kasım, Ankara.
 • 19.G.Polat, A.Çakal, L.Alaybeyoğlu, G.Dağlı, Ö.Oğuz, B.Polat (1999) Arrest bir embryo ne kadar arresttir?. II. Uluslararası. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 3-7 Ekim, Antalya.
 • 20.G.Polat, G.Dağlı, Ö.Oğuz, L.Alaybeyoğlu, A.Çakal, B.Polat (1999) Yardımcı üreme tekniklerinde ideal embryo dondurma zamanı. II. Uluslararası. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 3-7 Ekim, Antalya.
 • 21.G.Polat, Ö.Oguz, L.Alaybeyoğlu, Ö.Çobanoğlu, H.Kişnişçi (2001) IVF’de İnteraktif Siklus Yönetimi. İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel Tanı ve Tedavi Kursu IX, Ankara.
 • 22.B. Polat, H. Tufan, G. Polat, A. Sargın, R. Karayalçın, N. Danışman (2001). Preeklampsi tedavisinde yeni bir seçenek: Levkromakalim ve nifedipinin in-vitro vasodilatasyon etkilerinin karşılaştırılması. Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi. 30 Mayıs-3 Haziran, Antalya
 • 23.G.Polat, L.Alaybeyoğlu, Ö.Oguz, B.Polat, Ö.Çobanoğlu, H.Kişnişçi (2002) Ektopik gebeliğin vaginal aspirasyon yoluyla tedavisi. İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel Tanı ve Tedavi Kursu X, Ankara.
 • 24.G.Polat, M.Elçin, Ö.Oguz, E.Elçin, B.Polat, H.Kişnişçi (2002). İnsan embryonik kök hücrelerinden damar dokusu geliştirilmesi. İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel Tanı ve Tedavi Kursu X, Ankara.
 • 25.G.Polat, S.Gelir, S.Kahraman, O.Polat, Ö.Çobanoğlu, F.Arpacı (2004). Umblikal kord kök hücrelerinfde zamana bağlı viabilite değişiklikleri. 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 20-25 Nisan, Antalya.
 • 26.Ö.Çobanoğlu, G.Polat, Ö.Oğuz, L.Alaybeyoğlu, B.Polat, Z.Koyunpınar, G.Ustaoğlu (2004). Okulda cinsel gelişim ve buluğ çağı eğitimi. 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 20-25 Nisan, Antalya.
 • 27.L.Alaybeyoğlu, G.Polat, Ö.Oğuz, B.Polat,Ö.Çobanoğlu, H.Kişnişçi (2004). Monoamniotik tek yumurta ikizlerinde selektif redüksiyon. 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 20-25 Nisan, Antalya.
 • 28.Ö.Oğuz, B.Polat, L.Alaybeyoğlu, G.Polat, Ö.Çobanoğlu, H.Kişnişçi (2004). Tiroid disfonksiyonlarının IVF başarısına etkisi. 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 20-25 Nisan, Antalya.
 • 29.G.Polat, S.Gelir, S.Kahraman, H.Şeftalioğlu, G.Dağlı, Ö.Çobanoğlu, L.Kutluay, F.Arpacı, Y.Güngen (2004). Kök hücre kültüründe hazır solüsyonlar. 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 20-25 Nisan, Antalya.
Kitapta Bölüm:
 • 1.Gurur Polat, Hüsnü Kişnişçi: Yasal ve Etik Sorunlar. Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. İkinci baskı, Editörler: Kişnişçi, Gökşin, Durukan, Üstay, Ayhan, Gürgan, Önderoğlu.
 • 2.Gurur Polat, Hüsnü Kişnişçi: Genital Kanserlerle Hormonların ilişkisi. Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. İkinci baskı, Editörler: Kişnişçi, Gökşin, Durukan, Üstay, Ayhan, Gürgan, Önderoğlu.
 • 3.Gurur Polat. Fetusun Takibi (Çeviri). Year Book of Obstetrics, Gynecology and Women’s Health 2002. Eds: Mishell, Kirschbaum, Miller. Çeviri Editörleri: Akyürek, Çiçek.
Yabancı Dilde Yayınlar:
 • 1. S.Kahraman, M.Taşdemir, I.Taşdemir, K.Vicdan, S.Özgür, G.Polat, A.Z.Işık, K.Biberoğlu, P.Vanderzwalmen, M.Nijs, R.Schoysman. (1996). Pregnancies achieved with testicular and ejaculated spermatozoa in combination with intractoplasmic sperm injection in men with totally or initially immotile spermatozoa in the ejaculate. Hum. Reprod.11:1343-1346
 • 2. A.Z.Işık, S.Kahraman, K.Vicdan, L.Alaybeyoğlu, O.D.Özgün, G.Polat, K.Biberoğlu (1997). Intravenous albumin combined with low dose human chorionic gonadotrapin and late step-down administration of menotropins are effective in prevention of severe ovarian hyperstimulation syndrome in high-risk patients in an in vitro fertilization program. Middle East Fertility Society Journal. 2:238-242.
 • 3. S.Kahraman, K.Vicdan, A.Z.Işık, O.D.Özgün, L. Alaybeyoğlu, G.Polat, K.Biberoğlu. (1997) Clomiphene citrate challenge test in the assessment of ovarian reserve before controlled ovarian hyperstimulation for intractoplasmic sperm injection. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology. 73:177-182.
 • 4. S.Kahraman, G. Polat, M. Şamlı, E.Sözen, OD Özgün, K.Dirican, T. Özbiçer (1998). Multiple pregnancies obtained by testicular spermatid injection in combination of intracytoplasmic sperm injection. Hum Reprod, 13:104-110.
Yabancı Dilde Kongre Bildirileri :

 • 1. S.Kahraman, A.Z.Işık, K.Vicdan, S.Özgür, O.D.Özgün, G. Polat, M.Şamlı, A. Kaba, Ş. Tavukçuoğlu, K. Biberoğlu. (1996) A comparison of two methods to obtain spermatozoa with testicular sperm extraction in obstructive and non-obstructive azoospermia. percoll gradients and precipitated sperm suspension after sentrifuge. Intracytoplasmic Sperm Injection: Basic and Clinical Aspects. September 20-21, Thessaloniki, Greece.
 • 2. S.Kahraman, K.Vicdan, S.Özgür, M. Taşdemir, I. Taşdemir, A.Z.Işık, G. Polat, O.D.Özgün, K. Biberoğlu. (1996) High fertilization rate with spermatid stage sperm with testicular sperm extraction and intracytoplasmic sperm injection in a non-obstructive azoospermic couple: case report. ESHRE 96, June 30- July 3, Maastricht.
 • 3. S.Kahraman, S.Özgür, M. Taşdemir, I. Taşdemir, K.Vicdan, A.Z.Işık, G. Polat, K. Biberoğlu. (1996) Fertility with testicular sperm extraction and intracytoplasmic sperm injection in non-obstructive azoospermic males. ESHRE 96, June 30- July 3, Maastricht.
 • 4. S.Kahraman, I.Taşdemir, M.Taşdemir, K.Vicdan, A.Işık, G.Polat, K.Biberoğlu (1996) Successful Fertilization and pregnancy with intracytoplasmic sperm injection in a case with globozoospermia. ESHRE 96, June 30- July 3, Maastricht.
 • 5. S. Kahraman, A.Z.Işık, K.Vicdan, S.Özgür, O.D.Özgün, M.Şamlı, G.Polat, K.Biberoğlu. (1996). A healthy birth by using immotile testicular sperm in a case with totally immotile ejaculated sperm before and after percoll gradients: Case report. I. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Antalya, Türkiye.
 • 6. S.Kahraman, K.Vicdan, A.Z.Işık, O.D. Özgün, G.Polat, M.Şamlı, K.Biberoğlu: The predictive value of a single B-HCG level in pregnancies achieved by intracytoplasmic Sperm injection. I. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Antalya, Türkiye
 • 7. Şamlı M., Özgür S, Kahraman S, Vicdan K., Polat G,. Işık A.Z. (1996) Diagnostic Approaches to nonobstructive azzospermic males. I. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Antalya, Türkiye
 • 8. Kahraman S., Işık A.Z., Vicdan K., Özgür S., Polat G., Şamlı M., Erdemir E., Kaba N., Tavukçu Ş., Biberoğlu K. (1996) The use of Eosin-Y test to assess sperm viality in ejaculated and testicular sperm in totally immotile spermatozoa in the ejaculate. I. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Antalya, Türkiye
 • 9. K.Vicdan, S.Kahraman, A.Z.Işık, O.D. Özgün, G.Polat, A.Kaba, K.Biberoğlu. (1996) The combined use of invitro fertilization and ıntracytoplasmic sperm injection in male and unexplained ınfertility. I. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Antalya, Türkiye
 • 10. S.Kahraman, A.Z.Işık, K.Vicdan, O.D.Özgün, G.Polat, Ş.Tavukçuoğlu, A.Kaba, K.Biberoğlu. (1996) Fertilizasyon and embriyo transfer with ıntracytoplasmic sperm ınjection in patients with tail stump syndrome. I. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Antalya, Türkiye
 • 11. S.Kahraman, G.Polat, E.Sözen, O.D. özgün, K.Dirican, T. Özbiçer, C.Akarsu, S.Özden, M.Şamlı, K.Biberoğlu. (1997) Two multiple pregnancies obtained by testicular late spermatid ınjection in ıcsı. Abstract from 13th Annual Meeting of the ESHRE. June 22-25, Edinburgh.
 • 12. S.Kahraman, G.Polat, O.D. Özgün, E.Sözen, T.Özbiçer, K.Dirican, C.Akarsu, S.Özden, C.Tüzün, K.Biberoğlu (1997). Fertility with several morphologically abnormal spermatozoa with only pin-head or megalo-head with multiple tails: possible hyperhaploid sperm samples. Abstract from 13th Annual Meeting of the ESHRE. June 22-25, Edinburgh.
 • 13. Şamlı M., S.Özgür, G.Polat, M.Başar, O.D.Özgün, S.Kahraman. (1997) Testicular sperm extraction may be used if spermatozoa from micro-epididymal sperm aspiration were not useful. Abstract from 13th Annual Meeting of the ESHRE. June 22-25, Edinburgh.
 • 14. S.Kahraman, G.Polat, C.Tüzün, O.D. Özgün, C.Akarsu, S.Özden, K.Biberoğlu. (1997) Frequency of chromosomal abnormalities in azoospermic and severe oligoasthenoteraozoospermic males. Abstract from 13th Annual Meeting of ESHRE, June 22-25, Edinburgh.
 • 15. Kahraman S., G.Polat, E.Sözen, O.D. Özgün, K.Dirican, T.Özbiçer, C.Akarsu, S.Özden, M.Şamlı, K.Biberoğlu. (1997). Fertilization and pregnancy rates of testicular spermatids in ICSI. Abstract from 13th Annual Meeting of ESHRE, June 22-25, Edinburgh.
 • 16. S.Kahraman, E.Sözen, K.Vicdan, G.Polat, O.D.Özgün, T.Evrenkaya, S.Özgür, K.Dirican, T.Özbiçer, L.Alaybeyoğlu, K.Biberoğlu. (1997) Fertility after intracytoplasmic round and elongated spermatid injection in males with non-obstrüktive azoospermia. Abstract from 10th World Congress on IVF and Assisted Reproduction. May 24-28, Vancouver, Canada.
 • 17. S.Kahraman, O.D.Özgün, G. Polat, E. Sözen, T. Özbiçer, K. Dirican, S. Özgür, K.Biberoğlu (1997). Fertility achieved with testicular and ejeculated spermatozoa in combination with intracytoplasmic sperm injection in males with totally or initially immotile spermatozoa in the ejeculate. Abstract from 10 th World Congress on IVF and Assisted Reproduction. May 24-28, Vancouver, Canada.
 • 18.G.Polat, S.Kahraman, E.Sözen, C.Akarsu (1998).Outcomes of morphologically dark oocytes following superovulation with pure follicle stimulating hormone compared to human menopausal gonadotropin during intracytoplasmic injection. 54th Annual Meeting of the American Society for Reproductive Medicine. October 4-9, San Francisco, USA.
 • 19. O.Taşkın, S.Kahraman, G.Polat, O.Kanyılmaz, C.Akarsu (1998).Superovulation with follicle stimulating hormone results in decreased miscarriage rates compared to human menopausal gonadotropins. 54th Annual Meeting of the American Society for Reproductive Medicine. October 4-9, San Francisco, USA.
 • 20.G. Polat, S.Kahraman, C.Akarsu, S.Özden (1999). The use of early luteal-phase oestradiol levels to predict an ovarian hyperstimulation syndrome in assisted reproductive technology cycles. Abstract from 15th Annual Meeting of ESHRE, June 26-30, Tours, France.
 • 21. C.Akarsu, S.Kahraman, S.Özden, G. Polat, G.Kıran (1999). Mini-dose GnRH analogue is more efficient than co-flare protocols in the treatment of poor responders in ART cycles. Abstract from 15th Annual Meeting of ESHRE, June 26-30, Tours, France.
 • 22. S.Kahraman, G. Polat, E.Sözen, C.Akarsu, T.Özbiçer, K.Dirican (1999). Oocyte activation before intracytoplasmic sperm injection does not improve the fertilization and embryo quality. Abstract from 15th Annual Meeting of ESHRE, June 26-30, Tours, France.
 • 23.G. Polat, S.Kahraman, C.Akarsu, S.Özden, G.Kıran (1999). The prognostic value of sequential luteal-phase oestradiol levels on pregnancy diagnosis and pregnancy outcome in assisted reproductive technologies. Abstract from 15th Annual Meeting of ESHRE, June 26-30, Tours, France.
 • 24.G.Polat, B.Polat, L.Alaybeyoğlu, Ö.Oğuz, Ö.Çobanoğlu, H.Kişnişçi (1999) A new predictive method for OHSS in ART cycles. II. Uluslararası. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 3-7 Ekim, Antalya.
 • 25.G.Polat, L.Alaybeyoglu, O.Oguz, B.Polat, G.Avanoglu, G.Olgay (2000) Embryo reduction (fetocide) with minimal risk in multiple gestations. Frontiers in Reproduction 2000, June 15-17, Boston, USA.
 • 26. G.Polat, G.Daglı, A.Cakal, O.Oguz, L.Alaybeyoglu, B.Polat (2000) The development rates of different number of embryos located at the same droplet. Frontiers in Reproduction 2000, June 15-17, Boston, USA.
 • 27. E.Elçin, G.Polat, Ö.Oğuz, S.Durkut, A.Koç, T.Kormalı, G.Akbulak, H.Coşkun, M.Elçin (2002). Formation of Vessel-Like Structures from Human Embryonic Stem Cells in Culture: Early Findings. IXth International Symposium on Biomedical Science & Technology, Sep 19-22, Antalya, Türkiye.
 • 28.O.Cobanoglu, G.Polat, L.Alaybeyoglu, O.Oguz, B.Polat, Z.Koyunpınar, G.Ustaoglu (2004). Education on sexual development and adolescence at a high school. 20th Annual Meeting of ESHRE, June 27-30, Berlin, Germany.
 • 29. G.Polat, S.Gelir, S.Kahraman, H.Seftalioglu, G.Dagli, O.Cobanoglu, L.Kutluay, F.Arpaci, Y.Gungen (2004). Home-made versus commercial mediums for human embryonic stem cell cultures. 20th Annual Meeting of ESHRE, June 27-30, Berlin, Germany.
 • 30. S.Gelir, G.Polat, S.Kahraman, O.Polat, O.Cobanoglu, F.Arpaci (2004). Time dependent viability of umblical cord blood stem cells. 20th Annual Meeting of ESHRE, June 27-30, Berlin, Germany.
Türkçe Yayınlar: 

 • 1. M. Tayyar, F. Öztürk, G. Polat, E. Kaya (1992) Over endometriozisinin rat ovulasyonuna etkisi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 6:119-22.
 • 2. M. Tayyar, F. Öztürk, G. Polat (1992) Plazminojen aktivatör inhibitörü traneksemik asitin sıçanlardaki ovulasyona etkisi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 6:154-6.
 • 3. M. Tayyar, F. Öztürk, G. Polat (1992) Ratlarda ovulasyona prostaglandin sentetaz inhibitörlerinin etkisi. Medial Kadın Doğum Dergisi. 8:51-53.
 • 4. M. Tayyar, F. Öztürk, G. Polat (1994) Ratlarda cerrahi olarak oluşturulan endometrioziste makroskopik ve mikroskopik bulgular. Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 4:54-7.
 • 5. S.Kahraman, K.Vicdan, A.Z.Işık, M.Taşdemir, G.Polat, O.D. Özgün, K.Biberoğlu. (1996). Mikromanüplasyon yöntemleri uygulanarak elde edilen 203 gebeliğin değerlendirilmesi. Kadın Doğum Dergisi. 1:48-52.
 • 6. S.Kahraman, A.Z.Işık, K.Vicdan, O.D.Özgün, S.Özgür, G. Polat, L.Alaybeyoğlu, M.Şamlı. (1996) Ejekülatta total veya initially immotil sperm bulunan erkeklerde intrasitoplazmik sperm injeksiyonu için testis ve ejekülat spermlerinin kullanılması, fertilizasyon ve gebelik yönünden karşılaştırmalı sonuçlar. Türk Fertilite Dergisi. 3:253-60.
 • 7. S.Kahraman, K.Vicdan, A.Z.Işık, S.Özgür, G.Polat, L.Alaybeyoğlu, O.D.Özgün, M.Şamlı. (1996). Spermatogenetik arrest olgularında round ve elongated spermatidlerin intrasitoplazmik enjeksiyonu ile elde edilen klinik ve laboratuvar sonuçlarının analizi. Türk Fertilite Dergisi. 3:261-71.
 • 8.G.Polat., M.Taşdemir., .S.Kahraman., K.Biberoğlu., (1996) Yardımcı üreme tekniklerinde kontrollü ovaryan hiperstimülasyon protokolleri. Kadın Doğum Dergisi. 12:38-42
 • 9. S.Kahraman, A.Z.Işık, K.Vicdan, O.D.Özgün, S.Özgür, G. Polat, L.Alaybeyoğlu, M.Şamlı. (1996) Ejekülatta total immotil sperm bulunan olgularda testis ve ejekülat spermlerinin vitalitelerinin karşılaştırılması. Türk Fertilite Dergisi. 3:246-52.
 • 10. C. Tüzün, S.Kahraman, E. Sözen, G. Polat, O.D. Özgün, C.Akarsu, S.Özden, T.Özbiçer, B. Özden (1997) İmplantasyon öncesi embriyoda gonozomal kromozomların iki renkli floresan in situ hibridizasyon yöntemi ile değerlendirilmesi, Türk Fertilite Dergisi. 4:263-268
 • 11. E. O.Sözen, S.Kahraman, G.Polat, O.D.Özgün, T.Özbiçer. (1997). Embriyo Freezing Yöntemi ile ülkemizde elde edilen ilk gebelik nedeni ile bir olgu sunumu. Türk Fertilite Dergisi. 3:230-235.
 • 12.G.Polat, Ö.Oğuz (2002). İn vitro fertilizasyonda interaktif siklus yönetimi: Uydu doktor-uydu merkezler. İnsizyon Cerrahi tıp Bilimleri Dergisi. 5:3-5.